بازاریابی شبکه ای

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت بازاریابی شبکه ای


ماه پنهان ؛ جلوه زیبایی از طبیعت در آسمان استان سمنان + فیلم
ویزیت رایگان بیماران کم بضاعت در املش
اهدای 150 فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند و یتیم
دستگیری قاتل فراری در اهواز

گروه اقتصادی برهان/ فاطمه اسماعیلی؛ با توجه به اسناد مکتوب به دست آمده در دفاتر هرمی و هم‌چنین پژوهش میدانی در میان اعضای شبکه‌ی کوئست، نوعی تغییر در نگرش و رفتار و نیز تغییر الگوهای روانی و اعتقادی دریافت شد. نوعی استحاله و جهش منفی در سیستم ارتباط اجتماعی اعضای کوئست به وجود آمده است که ضمن ایجاد پرخاشگری، هیجان کاذب و دگرگونی خاصی در تعیین مصادیق الگوی رفتاری و فکری ایشان ایجاد کرده است.

الگوهای رفتاری، اعتقادی و اجتماعی این افراد به طور نامحسوس در حال تغییر کلی و جزیی است. ساختار آموزشی و نهادهای ارزشی کوئست در طی یک دهه می‌تواند به طور کلی باورهای افراد را تحت‌الشعاع خود قرار داده و این مهم عرصه‌ی جدیدی را برای مطالعه و تحقیق به وجود آورده که در این نوشتار به بررسی این موضوع می‌پردازیم:

 
«اگر برنامه‌ها را محتاطانه و همراه با آموزش آغاز کنیم می‌توانیم در کم‌تر از یک دهه، منش و خلق و خوی سرسخت‌ترین افراد را تغییر داده و آ‌ن‌ها را مانند افرادی که از پیش مطیع ساخته‌ایم، زیر سلطه‌ی خویش درآوریم.»
 
این جملات بخشی از پروتکل شماره‌ی 9 دانشوران صهیون است که از قضا رابطه‌ی قابل اعتنایی با ساختار فکری و آموزشی شرکت هرمی- فرقه‌ای کوئست دارد. «ویجی اسواران» که مدیریت شرکت هرمی- فرقه‌ای کوئست را بر عهده گرفته است، همراه با کمپانی کوئست هدف خود را خدمت‌رسانی به جوامع و بشریت معرفی می‌کند اما در واقع به دنبال اهداف دیگری است که شامل مبانی سکولاریسم است و نشانه‌های آن به تأیید متخصصان در کتاب «در قلمرو سکوت» که اثر وی است به وضوح یافت می‌شود.
 
جالب این‌جاست که «ویجی اسواران» هندو بوده و مدعی است که قصد دارد راه خوشبختی را به مردم و جوامع بیاموزد و کوئست را با هیچ دینی در تضاد نمی‌داند. حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر مقصود کوئست فعالیت اقتصادی است این شعار که «کوئست با هیچ دینی در تضاد نیست» چه معنایی دارد و به چه دلیل یکی از برنامه‌های ایشان دیدار با رهبران ادیان مختلف است؟!
 
آموزش‌های عرفان کهکشانی تمام خاستگاه‌ها و نیاز افراد را به مرجعی ارجاع می‌دهد که نه خدایی توحیدی است و نه خدایی مادی، تا از این موضوع نه به‌طور مستقیم ولی با الحاد مقدماتی ماتریالیسم را دامن زده و اومانیسم عرفانی را تبلیغ نماید و از طرفی بعد روانی معناگرایی افراد را نیز ارضا نماید.
 
واقعیت آن است که سران کمپانی هرمی- فرقه‌ای کوئست زمانی که دریافتند با استفاده از روش‌های معمول قادر نخواهند بود در یک سیر چند ساله، افراد جامعه را به الحاد و سرکشی بر علیه دولت‌های خود برسانند، بر آن شدند تا با بهره‌گیری از پروتکل‌های صهیونی، مسیر فکری و اعتقاد الحادی خود را در قالب بازاریابی شبکه‌ای و تحت نام کوئست ایجاد کنند تا پس از جذب افراد با شعارهایی که منشأ آن نیازهای اولیه‌ی مردم است آن‌ها را به سمتی سوق دهند که هر آن‌چه اعتقاد و سنت افراد جوامع است تحت ‌تأثیر آن قرار گیرد. بدیهی است که هیچ حرکت و سیر تحولی امکان‌پذیر نمی‌باشد جز این‌که یک جهان‌بینی و ایدئولوژی بستر و پشتیبان آن باشد تا در هر دست‌انداز و نقیصه‌ای آن را یاری کند.
 
کمپانی کوئست در این راستا دست روی آموزش‌هایی می‌گذارد که منشأ آن الحاد و ناکارآمدی خدای جوامع توحیدی است. آموزش‌های عرفان کهکشانی تمام خاستگاه‌ها و نیاز افراد را به مرجعی ارجاع می‌دهد که نه خدایی توحیدی است و نه خدایی مادی، تا از این موضوع نه به‌طور مستقیم ولی با الحاد مقدماتی ماتریالیسم را دامن زده و اومانیسم عرفانی را تبلیغ نماید و از طرفی بعد روانی معناگرایی افراد را نیز ارضا نماید.
 
گزاره‌های عرفان کهکشانی که از راه آموزش‌های متعدد به صورت کتاب‌هایی مثل «حکایت دولت و فرزانگی»، «چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد؟»، «قورباغه‌ات را قورت بده»، «راز شاد زیستن»، «در قلمرو سکوت» و نیز فیلم «راز» در اختیار زیرمجموعه‌ها و اعضای کوئست قرار گرفته با منشأ ادیان باستانی سعی در ارایه‌ی بینشی دارد که منشأ تحقق تمامی خواسته‌های بشری را کائنات و کائنات را خدمت‌گزار بشر می‌داند.
 
در فرهنگ آموزشی دسیسه‌ی کوئست، کائنات در جایگاهی قرار گرفته‌اند که پاسخ‌گوی تمام نیازهای بشری هستند و نیازها همانا نیازهای مادی و ثروت‌ اندوزی هستند که این نیازها نیز در یک سیر آموزشی توسط خود کمپانی و الگوهای معرفی شده توسط کوئست گسترش یافته‌اند و بر اساس همین آموزه‌ها تمرکز بیش از حد «تو» به آرزوهایت باعث رسیدن تو به اهدافت می‌شود و کائنات این‌گونه به تو آن‌چه می‌خواهی را می‌دهد.
 
از سوی دیگر در پروتکل شماره‌ی 23 دانشوران صهیون آمده است: «البته در تبلیغاتمان روی مبانی تربیتی و جنبه‌های اسرارآمیز و اعجازانگیز این دین (یهود) تأکید فراوان می‌ورزیم و در موقع لزوم، مقالاتی منتشر می‌کنیم و میان نحوه‌ی حکومت ربانی خود و حکومت‌های گذشته‌ مقایسه‌هایی به عمل می‌آوریم و اشتباهات حکومت‌های غیریهودی را به گونه‌ایی بسیار روشن بازگو می‌کنیم.»
 
بدین وسیله گزاره‌های الحاد کهکشانی دست ‌مایه‌ای مؤثر جهت رشد و تکثیر شبکه‌ی هرمی کوئست گردید که از یک‌سو تقویت‌کننده‌ی شبکه و از سوی دیگر برآورده‌کننده‌ی افکاری است که مقدمات الحاد افراد را به وجود می‌آورد.
 
آن‌چه در یک دهه‌ی گذشته قابل توجه می‌باشد، تکثیر بسیار زیاد کتب آموزشی است که با بهره‌گیری از روان‌شناسی، به مفاهیمی چون موفقیت، مدیریت و درآمد و ثروت پرداخته‌اند.
 
صهیونیسم جهانی در طول یک‌صد سال گذشته با هدف‌گذاری جهت از بین‌بردن همه‌ی ادیان، خدای دین هندو را ارج می‌نهد و اکنون شرکت هرمی-‌ فرقه‌ای کوئست با ظهور «ویجی اسواران» که هندویی مالزی‌تبار است، ساز موافق صهیونیسم را می‌نوازد.
 
کتاب‌هایی چون «حکایت دولت و فرزانگی»، «چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد؟»، «قورباغه‌ات را قورت بده»، «راز شاد زیستن»، «در قلمرو سکوت» و در نهایت فیلم مستند «راز» که خود بیش از همه به این مفهوم پرداخته است که هر مشکلی را در درون خود جست‌وجو کنید و هر موفقیتی از اصلاح درون تو شروع می‌شود (مقدمات انقطاع از خدا) و این موضوعات فارغ از هر چیزی مرجع هر اتفاقی را به‌طور مطلق خود انسان و ذهن او می‌داند و یک نوع اومانیسم روانی و رفتاری را دامن می‌زند که در فیلم راز به آن صحه گذاشته شده است.
 
مرجع هر اتفاق خوبی ذهن توست و خارج از تو هیچ قدرتی بر تو مسلط نیست و منشأ هر چیزی تو هستی و در ادامه کائنات را مرجع و فرمان‌بردار تمام نیازهای فرد می‌خواند (اتصال تدریجی همه چیز به کائنات) و این‌که هر آن‌چه معنا و ماورا می‌خوانیم، کائناتی است که تابع ذهن تو می‌باشد و در این‌جا اومانیسم فلسفی را دامن می‌زند. آن‌چه در حال حاضر در کتب آموزشی و نوع تفکراتی که در سلسله آموزش‌های کوئست در حال تبلیغ و گسترش است چیزی جز محتوای فیلم راز نیست.
 
آری؛ این‌گونه است که صهیونیسم جهانی در طول یک‌صد سال گذشته با هدف‌گذاری جهت از بین‌بردن همه‌ی ادیان، خدای دین هندو را ارج می‌نهد و اکنون شرکت هرمی-‌ فرقه‌ای کوئست با ظهور «ویجی اسواران» که هندویی مالزی‌تبار است، ساز موافق صهیونیسم را می‌نوازد. بنابراین شایسته است مسؤولین و دستگاه‌های مربوط با جدی گرفتن خطر کوئست نه به عنوان یک تهدید اقتصادی، بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی به مبارزه و آگاه سازی جوانان نسبت به این دسیسه‌ی هرمی بپردازند.*
 
(*) فاطمه اسماعیلی، پژوهشگر/انتهای متن/ 
(برگرفته از پایگاه تحلیلی - تبیینی برهان)
بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
کلمات کلیدی
i> http://pnuna.avaxblog.com/
  • http://wp-theme.avaxblog.com/
  • http://niushaschool.avaxblog.com/
  • http://miiniikatahamii.avaxblog.com/
  • http://sheydaw-amirhoseiwn.avaxblog.com/
  • http://akhbar-irani.avaxblog.com/
  • http://tanzimekhanevadeh.avaxblog.com/